Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Máy Chủ
Nạp
Tên Nhân Vật
Seri
Mã Thẻ