Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Email / Số di động
Email hoặc số điện thoại
Mật khẩu
Xác nhận Mật khẩu
- Bạn có thể đăng ký tại đây, hoặc ngay trong trò chơi
- Hải Tặc Tí Hon dùng tài khoản riêng, không dùng chung với các game khác
- Số điện thoại / Email của bạn sẽ không hiện ra bất kỳ chỗ nào khác
- Bất kỳ ai giữ số điện thoại hoặc email bạn dùng đăng ký đều có thể lấy lại mật khẩu. Do đó đừng dùng SĐT/Email của người khác
- Không cung cấp mật khẩu cho bất kỳ ai. Admin không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn. Không nên dùng mật khẩu quá dễ đoán như: 12345, abcde, adgjmp...
- Tài khoản đăng ký có thể dùng đăng nhập trong game, và trên diễn đàn Cuộc Chiến Hải Tặc này