Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
bởi Sanji ☆☆☆☆☆
Cập nhật Chiêu thức Level 25
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Chính thức mở ĐẤU GIÁ
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥
Be the first to add a post!