Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

V/v Chỉ số Đá hành trình
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥
SỰ KIỆN TẾT TÂN SỬU 2021
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
CHỨC NĂNG MỚI - HÀNH TRÌNH
bởi Sanji ☆☆☆☆☆ ♥♥♥
Nội Quy Diễn Đàn
bởi Zoro ☆☆☆☆☆ ♥♥♥♥♥
Be the first to add a post!