Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s1linhcute1s

Bài:2704
đánh hk mất máu
2016-02-04 23:47:15
s1linhcute1s like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

lag.........
2016-02-04 23:49:34
nhoxboy99 (yuuiok - 0nen0az0r0)


Bài:1506

Bác online ghê quá không pk dc
2016-02-04 23:49:35
nhokzen9x (s2kid9x - s2mylove9x)


Bài:482

Tuj k vào nv chính dk nè dù nv khác vẩn vào dk.
2016-02-04 23:49:54
tinhnhatphai (bbzzbzhzhzh - acefbi)


Bài:2820

Event nay ...rương hb mí có thể theo dc event
2016-02-04 23:51:16
wantedhaitac (truynahaitac)


Bài:229

Top kia Hha
2016-02-04 23:51:53
wantedhaitac (truynahaitac)


Bài:229

Ket cmn nik 9
2016-02-04 23:52:37
bikzxz (zkiuvks2 - mklodnmsu)


Bài:6046

on thì chắc phải 24/24
2016-02-05 06:45:57
king0fsex (emlasextoy)


Bài:41

có nên choi kiếm khách ko mn
2016-02-05 07:05:43