Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
wantedhaitac (truynahaitac)

Bài:229
Fjzxxxxxxxzzzzzzzzzzzzzzzzz
2016-02-05 05:40:37

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zirkey


Bài:3

Tao thấy có bị j đâu
2016-02-05 05:43:20
wantedhaitac (truynahaitac)


Bài:229

M bit cc j suu nhi
2016-02-05 05:46:35
dausivodick


Bài:26

Top xàm lol............
2016-02-05 06:27:20
wantedhaitac (truynahaitac)


Bài:229

Xam du di me m m chua bi ket nin cmm m di
2016-02-05 07:35:04
flashwolf (zorozero - namiuniki)


Bài:6

Uk t cug bi. Nv 9 thi ko vao dc . Nv
phu thi vao dc.
2016-02-05 07:38:39
flashwolf (zorozero - namiuniki)


Bài:6

Up cho ad fix. Xxxxxx
2016-02-05 07:40:43