Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
dausivodick

Bài:26
đang lv 19 30% . Giá 10k ai up thuê k
2016-02-05 06:26:20
dausivodick like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

t 1 ngày từ 16 lên 20 trong 2-3h
2016-02-05 06:27:14
rayleigh


Bài:2585

Vỡi ).....
2016-02-05 06:27:30
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

làm nv là ok hết , up lâu
2016-02-05 06:28:16
dausivodick


Bài:26

Trích dẫn bài viết của zdarknightz|kaklove
t 1 ngày từ 16 lên 20 trong 2-3h
Up thuê k ...... nổ như
2016-02-05 06:28:23
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

ko tin thì tùy, ai bảo m tin đâu
2016-02-05 06:28:57
dausivodick


Bài:26

Trích dẫn bài viết của zdarknightz|kaklove
làm nv là ok hết , up lâu
Xong nv hải tặc mèo đen rầu
2016-02-05 06:29:20
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

ui thế thì gay rồi, chắc tại thím lười up
2016-02-05 06:30:39
dausivodick


Bài:26

Trích dẫn bài viết của zdarknightz|kaklove
ko tin thì tùy, ai bảo m tin đâu
up thuê k
2016-02-05 06:30:55
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

t 20 mới làm con hoa súng í
2016-02-05 06:31:11
dausivodick


Bài:26

Trích dẫn bài viết của zdarknightz|kaklove
t 20 mới làm con hoa súng í
up thuê cho tui đi
2016-02-05 06:32:36
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

up đc hoa súng ko pt up chung này
2016-02-05 06:33:06
dausivodick


Bài:26

Có j pm sdt 01678455144
2016-02-05 06:33:09
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

up thuê thì t ko dám
2016-02-05 06:33:48
bikzxz (zkiuvks2 - mklodnmsu)


Bài:6046

nhờ modx0xhand up cho đấy
2016-02-05 06:40:18
zdarknightz (kaklove - nhokcxyeuanh)


Bài:760

đang lỗi exp up bằng niềm tin
2016-02-05 06:41:12