Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

up thuê.....
2016-02-05 07:20:06
spiderman (wolverine - lonelmessi)


Bài:4658

Trích dẫn bài viết của zdarknightz|kaklove
đang lỗi exp up bằng niềm tin
up bt thoát ra vào lại vẫn tăng. or trả nv lặp dc x2
2016-02-05 07:21:09