Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
00asl00 (vuahaitacdb - abc0000o)

Bài:120
Em up khu eo nao cung bi cung no cho ru khu ko co ai vua up dk 2p no wa jet o map 2-3 mong ad ra chuc nang đô đốc hai quan co the thue no bao ve mjk
2016-02-05 07:45:45

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

king0016 (lovehollobe - vvvipppking)


Bài:1155

Skill thế nào rồi bác t thấy bác treo 23/24h
2016-02-05 07:56:44
00asl00 (vuahaitacdb - abc0000o)


Bài:120

Me treo toan bi no jet ms 998
2016-02-05 07:57:59
00asl00 (vuahaitacdb - abc0000o)


Bài:120

Chem tj ms 8-30% 8-27% 8-5% thoj ko bi no jet thj cung len nhanh
2016-02-05 08:01:15