Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
lucious2 (lucious1)

Bài:9
Adm fix cmn lại đi thoát ra vào lại chục lần cũg k dc... Nếu ai bít cách khắc phục thì chỉ hộ nha ahihi
2016-02-05 08:05:06

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long