Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
nhoxboy99 (yuuiok - 0nen0az0r0)

Bài:1506
định bán nick htth để tiền mua nick ninja chơi nhưng thôi cọ bạn gì đó mua 250k và thím dragon mua 100k không bán để pk chó
2016-02-10 08:13:39

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

v3ryl0v3y0u


Bài:4315

Ghe vay sao ..ne ass anh ne trc mat may ra ra can phat ne ngua ass qua ruj
2016-02-10 08:16:18
ones2two (robinswan - top0ftheword)


Bài:5809

Ass đừng pk e e sợ lm
2016-02-10 08:17:50
ones2two (robinswan - top0ftheword)


Bài:5809

Up tóp zui ..
.e
2016-02-10 08:20:57
uk1999 (uk19999 - ukhjhj)


Bài:2

Hjhjhjhjhjhjhjhjhjhjh. Chi biet cuoi thoi
2016-02-10 08:32:54
uk1999 (uk19999 - ukhjhj)


Bài:2

:*/-shit8*;-!/-shit/-weak:v:v/-flag/-ok/-no/-loveu/-punch/-jj/-thanks/-coffee/-punch
2016-02-10 08:34:22