Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
kakarot (yasuacaoboi - hakiluffi)

Bài:126
Mua nik tầm 200k
2016-02-10 08:54:37

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

kakarot (yasuacaoboi - hakiluffi)


Bài:126

Upupupupupypupupup
2016-02-10 08:55:04
kakarot (yasuacaoboi - hakiluffi)


Bài:126

Upupupupupupupu
2016-02-10 08:55:49
kakarot (yasuacaoboi - hakiluffi)


Bài:126

Aduuuuiiiiiiiiii
2016-02-10 08:56:12
chimbay (xx0x0xx - chiatay)


Bài:110

Nick nay 100k m k
2016-02-10 08:57:19
kakarot (yasuacaoboi - hakiluffi)


Bài:126

Dk jjjjjjjjjjjjj
2016-02-10 08:57:41