Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ronaldo99 (hehebede - emkobede)

Bài:426
Cho hoi 10k 20k ... dc bn ruby
2016-02-18 20:15:46

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

frozen (pewpew - pewnoy)


Bài:33241

Tại hạ chỉ đến đây xem Cmt của chư vị nhưng hình như tại hạ đến hơi sớm
2016-02-18 20:16:18
frozen (pewpew - pewnoy)


Bài:33241

10 rubi và 25 rubi nha bạn !!!
2016-02-18 20:16:48
ronaldo99 (hehebede - emkobede)


Bài:426

Trích dẫn bài viết của sogekingg|sanjikum|blickczrank
Tại hạ chỉ đến đây xem Cmt của chư vị nhưng hình như tại hạ đến hơi sớm
Vai ca tai ha
2016-02-18 20:17:10
ronaldo99 (hehebede - emkobede)


Bài:426

50k 60 k sao
2016-02-18 20:17:44
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Bảng giá nạp thẻ đây:
- 10k -> 10 ruby
- 20k -> 25 ruby
- 30k -> 38 ruby
- 40k -> 55 ruby
- 50k -> 70 ruby
- 60k -> 85 ruby
- 70k -> 100 ruby
- 80k -> 115 ruby
- 90k -> 130 ruby
- 100k -> 150 ruby
- 180k -> 300 ruby
- 200k -> 350 ruby
- 300k -> 650 ruby
- 500k -> 1100 ruby
- 1000k -> 2500 ruby
2016-02-18 20:18:02
ronaldo99|hehebede|emkobede thích bài này
ronaldo99 (hehebede - emkobede)


Bài:426

Trích dẫn bài viết của taotenkhanh
Bảng giá nạp thẻ đây:
- 10k -> 10 ruby
- 20k -> 25 ruby
- 30k -> 38 ruby
- 40k -> 55 ruby
- 50k -> 70 ruby
- 60k -> 85 ruby
- 70k -> 100 ruby
- 80k -> 115 ruby
- 90k -> 130 ruby
- 100k -> 150 ruby
- 180k -> 300...
Vay thoi doi km nao cho no kinh
2016-02-18 20:18:56
ilove3aby (il0ve3aby - emgapk)


Bài:722

Trích dẫn bài viết của taotenkhanh
Bảng giá nạp thẻ đây:
- 10k -> 10 ruby
- 20k -> 25 ruby
- 30k -> 38 ruby
- 40k -> 55 ruby
- 50k -> 70 ruby
- 60k -> 85 ruby
- 70k -> 100 ruby
- 80k -> 115 ruby
- 90k -> 130 ruby
- 100k -> 150 ruby
- 180k -> 300...
Chuan r
2016-02-18 20:18:59
ronaldo99 (hehebede - emkobede)


Bài:426

Cho hoi lm may nv lap dc ruby
2016-02-18 20:20:03
l3ac3n (l1ac1n - l2ac2n)


Bài:9229

Trích dẫn bài viết của ronaldo99|hehebede
Cho hoi lm may nv lap dc ruby
10 cai 2 ruby 10 cai tiep 3 ruby
2016-02-18 20:20:59
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Trích dẫn bài viết của ronaldo99|hehebede
Cho hoi lm may nv lap dc ruby
Mỗi ngày 10 nv là đc 2ruby, thêm 10 nv nữa là đc thêm 3ruby là 5ruby 1ngày
2016-02-18 20:24:14