Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
killernami (zoronoazoz)

Bài:15
max nv chính là gì?
2016-02-18 20:54:50

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

trieuledinh (zhaoliying - s2samchop)


Bài:1392

Là làm xong hết nhiệm vụ của game.
Tại Nhà hàng baratie
2016-02-18 20:56:18
killernami (zoronoazoz)


Bài:15

ukm. thế là xong
2016-02-18 20:56:47
killernami (zoronoazoz)


Bài:15

xong nv chính ui ko pit bao giờ mới lên lv
2016-02-18 20:57:24
ilove3aby (il0ve3aby - emgapk)


Bài:722

Cay nhah ma 1ngay ruoi 1 lv 30-32
2016-02-18 20:59:03