Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
chimsieuto

Bài:4654
http://pik.vn/2016adec15ff-5673-4add-9969-65154756d4e2.jpeg
2016-02-25 12:10:44

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

chimsieuto


Bài:4654

http://pik.vn/201629cd0447-fa93-40bb-9675-9f29653159d3.jpeg
2016-02-25 12:11:05
chimsieuto


Bài:4654

http://pik.vn/2016f597a195-aa68-40a9-bf07-4cbcac3a1a3d.jpeg
2016-02-25 12:11:26
chimsieuto


Bài:4654

http://pik.vn/2016cab0c486-eb4b-47d9-b281-9b73d527ced0.jpeg
2016-02-25 12:11:53
chimsieuto


Bài:4654

http://pik.vn/2016a6996d7d-5ac9-460d-a8e4-1589f4d9897a.jpeg
2016-02-25 12:12:38
iloveteam (ilovechamay - myloveisnami)


Bài:3317

1 hjt nha...ko nój nhjeu ai nhah thì win
2016-02-25 12:12:54
chimsieuto


Bài:4654

Cái đầu là 40 thủ 40 dame
2016-02-25 12:13:36
chimsieuto


Bài:4654

Cái ảnh 2 là quần dự phòng
2016-02-25 12:14:03
chimsieuto


Bài:4654

Ảnh 3 là max 70 dame 12 thủ
2016-02-25 12:14:32
chimsieuto


Bài:4654

Ảnh 4,5 là thông tin
Tính nạp cack *****c lổ khảm thêm 2v chí mạng cho đủ 100% cm
2016-02-25 12:15:45
chimsieuto


Bài:4654

Trích dẫn bài viết của iloveteam|ilovechamay
1 hjt nha...ko nój nhjeu ai nhah thì win
Yên tâm đi.tao hp xem dc bao nhiêu
2016-02-25 12:16:26
tayninh (buomloz - hahahaha001)


Bài:147

Tao lv 36 mà bị thằng lv25 1 hit die...trong khi đó đồ tao tím full 5 mà đồ nó 2vs 3...dk.m game xàm vcc
2016-02-25 12:17:14
nhatxxx (xxxxxjxxxxx - tuanloveyen)


Bài:4883

ghê z.. éo vip bằng t muahahaz
2016-02-25 12:18:48
0nepeice1st (murom1st)


Bài:298

uj zoi tui thi danh 1hit ...............................................................................chet con cua
2016-02-25 12:19:56
chimsieuto


Bài:4654

http://pik.vn/201642a88aa0-bd5f-4632-b52e-4fad20004f03.jpeg
Mẹ dc có 20k hp
2016-02-25 12:19:57
chimsieuto


Bài:4654

Chắc phải xúc thêm cái dây chuyền thể lực quá
2016-02-25 12:20:43