Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sieupro (vaproff - ussopkjki)

Bài:16
Xin chan thanh cam on
2016-01-08 19:51:45

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

gamethu


Bài:1761

Ko có chức năng đó.
2016-01-08 20:33:31