Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
superspider (bloodsky)

Bài:16
bị xóa top i'm back r....
hdẫn ko mất lạc đà.
đến các đảo ld tự đi thì chạy theo song song ld. canh gần khúc cuối pem 1 con quái. ld đi vào góc lag. đứg sát mép (chỗ đi vào map khác) đợi 5-8p xog đi qa map.
2016-02-25 19:49:56

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Mod nhanh thật ý
2016-02-25 19:51:00
superspider (bloodsky)


Bài:16

em là spiderman. hiện truy lùg hốt lại ac spiderman lr trieuledinh. ai thấy onl ib top này
2016-02-25 19:51:15
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Chào bác spidermen trở lại
2016-02-25 19:51:47
superspider (bloodsky)


Bài:16

Trích dẫn bài viết của taotenkhanh|dragon2x
Mod nhanh thật ý
ferira chứ ai
2016-02-25 19:51:55
l3reathless (whynotmee - apologize)


Bài:1057

;p;p;p;p;p;p;p;p
2016-02-25 19:52:13
superspider (bloodsky)


Bài:16

Trích dẫn bài viết của taotenkhanh|dragon2x
Chào bác spidermen trở lại
chơi từ khi open beta tới bh lv7 nè hôhơ
2016-02-25 19:52:50
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Trích dẫn bài viết của superspider|bloodsky
ferira chứ ai
Chính xác là ferrari
2016-02-25 19:54:21
superspider (bloodsky)


Bài:16

Trích dẫn bài viết của taotenkhanh|dragon2x
Chính xác là ferrari
ngược cmnr
2016-02-25 19:55:46
superspider (bloodsky)


Bài:16

dd vắng nhỉ.
hacker đâu r
dragon nơi nào
2016-02-25 20:00:20
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Trích dẫn bài viết của superspider|bloodsky
dd vắng nhỉ.
hacker đâu r
dragon nơi nào
Dragon chả biết đâu lun, hacker chắc chưa onl
2016-02-25 20:02:24
sanjis2love


Bài:22

Trích dẫn bài viết của superspider|bloodsky
dd vắng nhỉ.
hacker đâu r
dragon nơi nào
pác spider ib t tý
2016-02-25 20:03:22
nhatxxx (xxxxxjxxxxx - tuanloveyen)


Bài:4883

bọn nó nghỉ game hết r
2016-02-25 20:03:29
l3reathless (whynotmee - apologize)


Bài:1057

/-bd /-bd /-bd /-bd /-bd /-bd /-bd
2016-02-25 20:14:51
superspider (bloodsky)


Bài:16

Trích dẫn bài viết của nhatxxx
bọn nó nghỉ game hết r
sau có vài tuần.....
2016-02-25 20:34:37
superspider (bloodsky)


Bài:16

Trích dẫn bài viết của sanjis2love
pác spider ib t tý
vừa kp. 10p sau mới ib dc
2016-02-25 20:35:27