Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
1phatdilun (vuadaubepv - daubepbt)

Bài:108
Sao ko bat do sat dk lai di khoa bat do sat the ha
2016-02-25 22:06:36

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Hay..khỏi đi pk ng khác..!!
2016-02-25 22:07:27
iisday (gjcbvfukunj - xathu2xy)


Bài:313

Ăn ở thým à
2016-02-25 22:09:11
1phatdilun (vuadaubepv - daubepbt)


Bài:108

Me vua up xog skill len 10 tu hom wa hom nay muon do sat laj het chung no thoi cho chung no biet the nao la dang treo xog bi can trom
2016-02-25 22:10:15
taotenkhanh (dragon2x)


Bài:698

Tránh tình trạng chó tap
2016-02-25 22:12:45
yisamurai (ggnobb)


Bài:346

Tẩy hết pk đi lại bật được bạn nhé
2016-02-25 23:23:12