Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
i3oahacock (i3estgirl)

Bài:1490
Vs với Đb a e chia sẻ exp char nào nổi trội hơn.. e thì vs nhá
2016-02-25 23:03:59
i3oahacock (i3estgirl)


Bài:1490

uppppppp............
2016-02-25 23:06:28
i3oahacock (i3estgirl)


Bài:1490

upppppppppppp........
2016-02-25 23:11:03
i3oahacock (i3estgirl)


Bài:1490

ngu het rui à
2016-02-25 23:13:41
i3oahacock (i3estgirl)


Bài:1490

haizzzz...... qua.....
2016-02-25 23:24:11
chimsieuto


Bài:4654

2 class này Class nào củng đáng chơi
lợi thế ở chổ thủ trâu up quái tốt và skill đẹp
2016-02-26 00:55:58