Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
katito (baodaogame - baodaogame1)

Bài:92
mới dùng x2 adm đã bảo tri tức ko thể tửơng đc
2016-02-26 09:11:48
marineseport (lacoste - bietonbome)


Bài:1657

Không trừ thời gian x2 đâu mà sợ
2016-02-26 09:12:47
ones2two (robinswan - top0ftheword)


Bài:5809

Up tip thoy ae oi
2016-02-26 09:13:58
katito (baodaogame - baodaogame1)


Bài:92

Trích dẫn bài viết của sanjimeloli|trafallaw
Không trừ thời gian x2 đâu mà sợ
Thật hả
2016-02-26 09:15:28
katito (baodaogame - baodaogame1)


Bài:92

Đang bt up sao
2016-02-26 09:16:07
oolufyoo|sanji1stz|ggiangloz thích bài này
marineseport (lacoste - bietonbome)


Bài:1657

Trích dẫn bài viết của katito|baodaogame|baodaogame1
Thật hả
Chứ chả nhẽ đùa
2016-02-26 09:16:07
katito (baodaogame - baodaogame1)


Bài:92

Trích dẫn bài viết của sanjimeloli|trafallaw
Chứ chả nhẽ đùa
/-thanks
2016-02-26 09:20:05
crab1st (boibat - gameteam)


Bài:50

Úp bình thường mà
2016-02-26 09:33:59
chimsieuto


Bài:4654

Vào dc rồi ae
2016-02-26 09:34:55
katito (baodaogame - baodaogame1)


Bài:92

Mới vào đc
2016-02-26 09:37:20
zsdragonz (htmuromzt - bodung113)


Bài:7395

Bao trì k mất time x2 chỉ online mới mất time thôi nhá.
2016-02-26 09:52:52