Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sanji1230 (usop1230 - hoatieu1230)

Bài:45
game gì mà bảo trì hoài còn mát exp/-bome:l
/-bd/-li8*;-a
2016-02-26 09:32:08

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

chimsieuto


Bài:4654

Bảo trì dc 10p thì sữa dc gì trời
Hay là do sever dis
2016-02-26 09:38:00