Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
tphongt (ssx0xss - trang5)

Bài:5
Nhiêm vu lặp là nhiệm vụ nhân ở đâu vậy...ad giúp chỉ với....
2016-02-26 09:52:41

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

tphongt (ssx0xss - trang5)


Bài:5

Ai bít chỉ e voi
2016-02-26 09:53:54
rayleigh


Bài:2585

Là cái nv ở cái bảng đầu map ấy nha. Nhận mất 3 bánh mì 1 nhiệm vụ.
2016-02-26 09:54:33
thangdaudat (ketnick)


Bài:615

Cái bảng cạnh chỗ chuyển khu ý.nhấn vào chọn nhiệm vụ mất 3 bánh mì.đó là nv lặp
2016-02-26 09:56:05