Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
ussop300 (phusama)

Bài:706
Đang còn 2ck thì thằng 3x kêu đi lt thấy nó 3x nên kéo nó.Lúc ấy đang ol 2 njch(8x vs 3x)đang ở t2 thì t qua njch phụ làm nvl xong lại wa njch chính đánh, vừa qua thì mất tầm 30s nó thấy mk k đánh thì đứng chửi này nọ.Khi mk đánh win t2 wa t3 thì nó lại kêu anh anh em em như đúng r, tức wá ***** đánh luôn và từ bh mấy thằng 3x kêu kéo lt nm thì t dell bao giờ kéo
2018-02-13 23:18:40

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

tieuthunami (hiepkhacknr)


Bài:9473

Bình tĩnh ) kéo e nốt
2018-02-13 23:19:29
suppermilo12 (suppermilo - suppermil0)


Bài:48

Kéo e lt zs
2018-02-13 23:19:49
suppermilo12 (suppermilo - suppermil0)


Bài:48

Trích dẫn bài viết của tieuthunami|hiepkhacknr
Bình tĩnh ) kéo e nốt
Anh giúp kéo ii cái ii anh
2018-02-13 23:20:24
ussop300 (phusama)


Bài:706

Trích dẫn bài viết của suppermilo12|suppermilo|suppermil0
Anh giúp kéo ii cái ii anh
I hết key and never kéo 1x==>4x
2018-02-13 23:22:11
suppermilo12 (suppermilo - suppermil0)


Bài:48

Trích dẫn bài viết của ussop300|phusama
I hết key and never kéo 1x==>4x
chán ghê ms pt chơi k ai kéo hết
2018-02-13 23:23:40
thongtin


Bài:467

Hi usop nami679 đây nhớ k
2018-02-13 23:33:52
zzsonhnguzz (zsonhnguz - sonhngu)


Bài:321

cho xin it diem top
2018-02-14 09:16:32
sotithemsac (hophach - imlangst1)


Bài:7

Do bạn gặp trẻ em chơi game thôi.
2018-02-14 09:26:53
hunterdemon3 (hunterdemon1 - hunterdemon2)


Bài:491

Xin diem nha
2018-02-14 09:41:01