Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sieusanji (cavevip - sieuusop)

Bài:556
Ae bàn luan thoải mái boss nội quy nói la ko dc gioi thieu game khac cua team chu game cua team ae quang cao thoai mai ....
2016-02-27 18:13:27

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

zsdragonz (htmuromzt - bodung113)


Bài:7395

Thì ai nói gì đâu.
2016-02-27 18:21:05
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

ec..thím rãnh vãi
2016-02-27 18:21:16
o0zkaitoz0o


Bài:555

Nam mô a di đà phật
2016-02-27 21:59:51