Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sonbanhcay (njkbiloiroi - phanikbogame)

Bài:849
có cách j mà up kill 1 nhah ko, đang up 5 lên 6 mà mới 51,3%, còn 2 kill kia lên nhah kinh khủng
2016-02-27 20:32:31

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Up khu quái yếu..đấm 1 phát chết ak
2016-02-27 20:33:21
i3oahacock (i3estgirl)


Bài:1490

skill up lâu vi dame yếu hồi nhah nhưng k đủ giêt quai nen 2 skill kia giet quai lên lv nhah k sao cu up di
2016-02-27 20:33:43
lxbavixl


Bài:918

Bài:41
lxbavixl # 12
đã xem và up top
khoảng một giờ trước
2016-02-27 20:34:46
o0zkaitoz0o


Bài:555

Nam mô a di đà phật
2016-02-27 21:51:25
l3reathless (whynotmee - apologize)


Bài:1057

Up ở 2_2 or2-3 nhé
2016-02-27 21:52:09