Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

banthan3 (banthan4 - banthan5)


Bài:318

+ tài khỏan : b52@gmail.com
+ tên nhân vật : peister
+ sever : going merry
Sau đợt bảo trì chiều nay khoảng 15h đến 16h chiều nay , ngày 26 thàng 6 năn 2017 . Trước đó em vẫn treo bình thưởng nhưng khoảng 18h em vào thì không thấy nhân vật nữa . Em ko cho ai biết tkk của mình . Mong ad trả nhân vật : peister về thời điểm trc lúc bảo trì . Em xin cảm ơn !
2018-03-19 10:30:17
dragondrak


Bài:671

Vậy luôn
2018-03-19 14:23:33
emlaconma (1kiemthanhma - ckbuoncarot)


Bài:54

quà là gì vậy? ad
2018-03-20 11:35:55
broly010 (mayhama - pekoem)


Bài:8

ad cho em 1ruong ac quy di trai nao cug dc
2018-03-21 05:13:27
broly010 (mayhama - pekoem)


Bài:8

ad cho em 1ruong ac quy di trai nao cug dc
2018-03-21 05:15:27
broly010 (mayhama - pekoem)


Bài:8

ad cho em taq di mn e ko co chan chet duoc trai nao em cug lay het
2018-03-21 05:18:08