Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
onepucho (st1seven - ss1seven)

Bài:764
taq chim ưng là taq cao cấp hay trung cấp
2018-03-14 10:39:49

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

zerokking


Bài:8

100%ko phải taq sơ còn trung hay cao k pit
2018-03-14 10:42:52
hoatieuzero


Bài:1822

100% không phải cao, cũng chẳng phải sơ, còn trung thì ko biết v.v.v.v
2018-03-14 10:48:57
kog102


Bài:11052

100% không phải cao, cũng chẳng phải sơ..!!!
2018-03-14 11:06:15
kurobi


Bài:12466

Trung cấp
2018-03-14 12:22:08
kurobi


Bài:12466

Không nên dùng
2018-03-14 12:22:37
gokhan


Bài:113

trung cấp
2018-03-14 15:28:58