Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
s2masters (solowiinm4v)

Bài:310
Tại sao cây kiếm 1x 0x lại màu nâu mà lại k màu trắng
Và skill lốc vòi ròng lại thành nhất đại tam thiên tam thiên thế giới?
2018-04-16 13:53:34
Ngọc Rồng Online
s2masters (solowiinm4v)


Bài:310

S lại k màu trắng

2018-04-16 13:55:56
kurobi


Bài:10563

Game chứ phải phim đâu
2018-04-16 14:11:23
kurobi


Bài:10563

Về sau có màu trắng mà
2018-04-16 14:11:54
nguyenhtth


Bài:300

1 đời người 36 dục vọng 2 đời người 72 dục vọng 3 đời người 108 dục vọng
2018-04-16 14:25:19
s2masters (solowiinm4v)


Bài:310

Trích dẫn bài viết của nguyenhtth
1 đời người 36 dục vọng 2 đời người 72 dục vọng 3 đời người 108 dục vọng
108dục vọng trần tục.okê
2018-04-16 14:34:58
nguyenhtth


Bài:300

Trích dẫn bài viết của zzzfazzz|dupblekill|s5dragons
108dục vọng trần tục.okê
Ý tao là z đó
2018-04-16 14:36:05
yakuyakaizo (cau3venza - z0ron0akupi)


Bài:807

đây là game,không phải phim,ok
2018-04-16 15:39:20
acvirut (umzaky)


Bài:256

xin điểm
2018-04-16 15:41:06
goingmi01


Bài:143

Khi nào game có tân thế giới thì có kiếm đó nhé
2018-04-16 16:27:36
z1ztkillmes


Bài:114

vì nhà nghèo k có tiền mua kiếm mới nên dùng tạm kiếm gỉ thôi . xin điểm
2018-04-16 18:07:00
s2daubepdz2s (kiemtienzz - zz2svidzzs2)


Bài:124

xin điểm nha top
2018-04-16 21:27:39
remizdabezt (nhtrem)


Bài:21

Phim thì làm gì có vụ sanji cầm chảo dao thìa đánh nhau. Xem phim sẽ hiểu sạn quý dụng cụ làm bếp cỡ nào
2018-04-16 21:32:57
excalibur


Bài:1796

Thì usop nó cũng có dùng súng đâu.. toàn dùng ná không đấy
2018-04-16 21:33:07
vjpvaj01 (s2zszszs01 - jackvjp01)


Bài:549

Chỉ chắt lọc những cái chính phim k cần chi tiết
2018-04-16 21:53:38
eocanbik (ahhdhx)


Bài:86

Up up up up
2018-04-16 23:48:57