Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
remizdabezt (nhtrem - tukhangpkpk)

Bài:62
ae cho hỏi tí. bột vàng thì có thể kiếm bằng những cách nào và lên cấp 20 rồi thì giao dịch bột tím được không vậy

2018-04-16 18:09:40

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

remizdabezt (nhtrem - tukhangpkpk)


Bài:62

à còn phép thuật là cái thuộc tính gì vậy. nó tăng cho mình cái gì
2018-04-16 18:10:30
bigdata


Bài:1896

bột vàng đi liên tầng tầng 5 6 sẽ được 3 bột hoặc tách từ đồ cam ra
2018-04-16 18:12:05
bigdata


Bài:1896

bột không gd được chỉ gd được đá ngủ sắc... bột tím dễ kiếm mà. phép thuật thì tăng dame khi tung skill thì phải ko hiểu cái đó
2018-04-16 18:13:28
Johny


Bài:15583

Johny - Mod # 4
mỗi lần đi liên ải win tầng 7 sẽ được 3 bột. có thể tách đồ cam sẽ được bột vàng
2018-04-16 18:13:29
s2masters (solowiinm4v)


Bài:462

Tại sao bột vàng mà lại đập đồ cam
2018-04-16 18:14:10
s2masters (solowiinm4v)


Bài:462

Trích dẫn bài viết của haitacmurom|vuatamkiem|ketromhaitac
mỗi lần đi liên ải win tầng 7 sẽ được 3 bột. có thể tách đồ cam sẽ được bột vàng
Win t6 là 3bột r nhé
2018-04-16 18:14:44
s2daubepdz2s (kiemtienzz - zz2svidzzs2)


Bài:194

Chấm xin điểm
2018-04-16 19:27:57
satoshi


Bài:5346

Mua hoặc đi lt
2018-04-16 20:44:29
satoshi


Bài:5346

Có thể mở rhb kiếm đồ cam cùi tách
2018-04-16 20:45:34
satoshi


Bài:5346

Và bột tím k thể gd dc nhé bạn
2018-04-16 20:46:09
satoshi


Bài:5346

Có thể kiếm bột tím bằng cách tách đồ tím mở rương gỗ bìh thường
2018-04-16 20:47:07
satoshi


Bài:5346

Hoặc mở đồ xah trắng để tách lấy đột than 5bột than dc 1 bột tím
2018-04-16 20:48:23
huunguyen97 (toicodon97)


Bài:310

Liên tầng hoặc tách đồ da cam
2018-04-16 21:09:10
vjpvaj01 (s2zszszs01 - jackvjp01)


Bài:1908

Trích dẫn bài viết của zzzfazzz|dupblekill|s5dragons
Tại sao bột vàng mà lại đập đồ cam
à ..ừ..đồ..vàng ...mới..đúng..nhỉ
2018-04-16 21:12:19
remizdabezt (nhtrem - tukhangpkpk)


Bài:62

Thank mấy bác
2018-04-16 21:18:47