Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
onehitlx (cutoketa)

Bài:346
Như trên nka ....ak ko fải ns là mơi qua nkà hàg nhận cái nv đầu tiên xog thi ko co nv tiếp theo
2016-03-01 10:19:58
onehitlx|cutoketa like this

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

monrozoro (upsopsan - sanjiiiiiiii)


Bài:581

dung zay toi nhà hàng la het nhé
2016-03-01 10:22:41
monrozoro (upsopsan - sanjiiiiiiii)


Bài:581

up up up upupup
2016-03-01 10:23:02
onehitlx (cutoketa)


Bài:346

Thê sao mấy bác lên lv nhanh thía
2016-03-01 11:10:41
onehitlx (cutoketa)


Bài:346

Game ma ko co nv chính là cái ***** j
2016-03-01 11:11:08
chemchethet (damchettrum)


Bài:426

game chỉ treo thui h biết sao
2016-03-01 11:27:15
frozen (pewpew - pewnoy)


Bài:33241

Từ từ cập nhật mà
2016-03-01 11:41:28
night0core (nutubdk - jbnbkb)


Bài:7124

Chưa cập nhật thêm
2016-03-01 11:42:41
l3ac3n (l1ac1n - l2ac2n)


Bài:9229

Chuẩn bị cập nhập. .
2016-03-01 12:40:46