Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
umabuta

Bài:2
Làm sao mới lên lêvơ nhanh ai biết chỉ em nha
2018-05-17 12:32:05
Ngọc Rồng Online
mephisto


Bài:1951

treo và treo
2018-05-17 12:32:31
gokusjj


Bài:71

đi lt kiếm thẻ x2 và đi MR3
2018-05-17 12:34:54
maddogwin (maddogwin71)


Bài:1354

treo và treo nha bạn làm nv nm pb ......
2018-05-17 12:35:19
chi3nh0n


Bài:158

Làm j mà exp nhân vật lên cao đó: pb, nvl,...
2018-05-17 13:24:31
mimimin (wondenwoman - dominhnhatne)


Bài:108

Bạn này hình như mới vào game các bạn ạ
2018-05-17 13:41:44
letmeloveyou (protanker)


Bài:9

treo đánh quái, làm nvl, pvp, đại chiến thế giới ... chủ yếu có kiên trì cày không thôi
2018-05-17 14:34:08
xantedo


Bài:16

Rick thì mua x2 treo lên vù vù
2018-05-17 14:35:30
anhtruong2st (superhero1st - toidaidot1st)


Bài:2188

Game lol nào chả cày ms lên lv
Hỏi ngu vc
2018-05-17 14:56:12
0oo0zoro0oo0


Bài:138

haa treo la len
2018-05-17 15:01:04
thangfan (fanthang)


Bài:2

Bỏ tiền mua nick là lẹ bạn à
2018-05-17 15:16:08
qpkenqp (golldken)


Bài:2528

Hỏi vớ vẫn thế top
2018-05-17 15:17:23
lolvslol (dellbaohvip)


Bài:39

Quay tay thâu đêm
làm nv chịt quái 24/24
2018-05-17 15:26:00
dragomvxz


Bài:48

Lo up skill đi má .up lever nó thành phế phẩm bây h:d
2018-05-17 15:27:53
haitacmurom (vuatamkiem - ketromhaitac)


Bài:8728

mua x2 exp mà treo
2018-05-17 15:28:56
buffu1 (fancic - pumpumb)


Bài:138

lắp não vào và chơi thôi
2018-05-17 18:22:04