Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
dragone (bragon - sogokiu)

Bài:49
bảo trì rồi xôn xao đê ace sky...
có event đó
2018-05-17 15:11:37
Ngọc Rồng Online
dragone (bragon - sogokiu)


Bài:49

event event vent vent kkk
2018-05-17 15:12:15
o0cuongsat0o


Bài:160

Có cc event -ad said
2018-05-17 15:26:52
bopdaitusat


Bài:1394

Vô game dc 5p r
Ngồi mà btrì
2018-05-17 15:28:40
haitacmurom (vuatamkiem - ketromhaitac)


Bài:8728

fix một số lỗi
2018-05-17 15:33:28
thích bài này
dragomvxz


Bài:48

Even éo hóng sk hè đê
2018-05-17 15:35:07
buffu1 (fancic - pumpumb)


Bài:138

lót dép hóng
2018-05-17 18:15:08
dragone (bragon - sogokiu)


Bài:49

Trích dẫn bài viết của haitacmurom|vuatamkiem|ketromhaitac
fix một số lỗi
lúc nào mới Ra event thôi ố
2018-05-20 15:42:14
dragone (bragon - sogokiu)


Bài:49

Trích dẫn bài viết của haitacmurom|vuatamkiem|ketromhaitac
fix một số lỗi
Ad phải xả lãng mí được á
2018-05-20 15:43:06
ichirosti (nguyen1stss)


Bài:704

Fix một số lỗi bộ mỗi lần bt là ra event à
2018-05-20 18:10:53
lavantu2001


Bài:106

dung tin ad lua day
2018-05-20 18:11:32
convii (hhbxixhvdid)


Bài:111

fix loi tiet qua
2018-05-21 11:20:24
kygrx07


Bài:7

Mong ra event wa
2018-05-21 11:44:28