Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
lufyvip (lapvsusoop - lapvodich)

Bài:48
có j k z mn hay ra sk hè hóng
2018-05-17 15:12:03
Ngọc Rồng Online
lufyvip (lapvsusoop - lapvodich)


Bài:48

uk rút kn lần sau
2018-05-17 15:13:29
bopdaitusat


Bài:1394

Rảnh thì btrì thôi cần l j lí do
2018-05-17 15:13:53
dracola


Bài:3881

hóng sk hè
2018-05-17 15:15:07
o0cuongsat0o


Bài:160

Hay ad định cho chúng sự bất ngờ ko hề nhỏ
2018-05-17 15:28:04
buffu1 (fancic - pumpumb)


Bài:138

mình thích thì mình btrì thôi, ko có lý do nào cả
2018-05-17 18:24:09
blacksmith


Bài:90

Chắc fix lag, fix bug gì đó
2018-05-17 18:37:46
qtpentq (qtpenqt - qtpent)


Bài:204

Hóng......
2018-05-17 18:55:39
acvirut (umzaky)


Bài:605

fix lỗi gì đó thui
2018-05-17 18:58:12