Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
uperkool

Bài:323
Tui thấy có mấy thằng bật cờ pem nhau thủ thuật j ak
2018-06-14 21:21:41

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

lcaptainl


Bài:350

thì bật cờ pem nhau thôi
2018-06-14 21:23:32
Johny


Bài:11662

Johny - Mod # 2
bật cờ để thanh toán nhau
2018-06-14 21:33:09
hoangtu1star (hoangtu2star - hoangtu3star)


Bài:1032

Thủ thuật ai cx bít
2018-06-14 21:47:36
z0rotamkiem


Bài:2046

Thủ thuật giết được mấy thằng đeo cờ khác. Mà không phải bật đồ sát
2018-06-14 22:50:23
starzj2 (starzj3 - huntereye)


Bài:4052

Đồ sát k bị điểm pk nha
2018-06-14 22:51:32