Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
meloball

Bài:11383
Sanji - Admin
Chào các bạn!

Nhằm tạo điều kiện để tất cả các Băng Hải Tặc đều có cơ hội chiếm Đảo, nay BQT xin thông báo cập nhật chức năng Chúa Đảo như sau:
- Giảm HP Trụ phụ và Trụ chính
- Băng Hải Tặc nào đánh bể trụ sau cùng (last hit) sẽ chiếm được Trụ
- Băng Hải Tặc đánh bể Trụ phụ sẽ nhận thêm phần thưởng, đánh bể Trụ chính sẽ không nhận thêm phần thưởng
- Cách tính thành viên tham gia nhận thưởng như sau:
+ Khi Băng Hải Tặc đánh bể Trụ phụ, bạn phải có mặt trong map mới nhận được phần thưởng
+ Khi Băng Hải Tặc chiếm được Đảo, bạn phải có mặt trong các map Đảo trước đó 5 phút tính từ lúc Băng Hải Tặc của bạn chiếm được Đảo mới nhận được phần thưởng
* Ví dụ: Băng Hải Tặc của bạn chiếm được Đảo Danh Vọng lúc 20:20 thì trong khoảng thời gian 20:15 - 20:20 bạn phải có mặt trong các map Đảo thì mới được nhận thưởng
- Danh sách thành viên nhận quà sau khi đã chiếm Đảo tăng từ 5 lên 10 thành viên
- Thay đổi và cập nhật phần thưởng:
Loại Đảo
Thưởng hạ Trụ phụ
Thưởng cá nhân hạ Trụ phụ
Nhận thưởng mỗi 2h/lần
Tiền bạc sơ cấp
(Làng Sirup)
150.000 XP3.500 XP Skill30.000 XP
Châu báu sơ cấp
(Nhà hàng Baratie)
3.500 XP Skill15.000 XP7.000 XP Skill
Tiền bạc trung cấp
(Thị trấn Whiskey)
30.000 XP7.000 XP Skill70.000 XP
Châu báu trung cấp
(Thị trấn Big Horn)
7.000 XP Skill30.000 XP15.000 XP Skill
Danh vọng
(Thị trấn khởi đầu)
10.000 XP Skill50.000 XP• 100.000 XP
• 20.000 XP Skill

2018-09-10 10:20:45

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long