Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)

Bài:59
M.n cho hỏi lv 16 skill f7 bh lên up map nào
2018-09-14 23:17:10

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)


Bài:59

Cho nó lên f10 nhanh
2018-09-14 23:17:33
iu1minhem


Bài:2517

Đảo vỏ sò hoặc 2-1
2018-09-14 23:18:03
iu1minhem


Bài:2517

Nếu muốn ép lv thì hãy up đảo vỏ sò. Vì up đấy quái thưa. Đông người => Skill lên chậm
2018-09-14 23:18:41
sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)


Bài:59

Trích dẫn bài viết của
Đảo vỏ sò hoặc 2-1
Thanks
2018-09-14 23:20:30
vosivip1z (kiemvodanh1z - anhyeuem1z)


Bài:5

...........
2018-09-14 23:40:55