Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)

Bài:51
M.n cho hỏi lv 16 skill f7 bh lên up map nào
2018-09-14 23:17:10

Ngũ long tranh bá - Săn lùng Trang bị Lục Bảo trong Rương Ma Thuật

sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)


Bài:51

Cho nó lên f10 nhanh
2018-09-14 23:17:33
z0rotamkiem


Bài:2472

Đảo vỏ sò hoặc 2-1
2018-09-14 23:18:03
z0rotamkiem


Bài:2472

Nếu muốn ép lv thì hãy up đảo vỏ sò. Vì up đấy quái thưa. Đông người => Skill lên chậm
2018-09-14 23:18:41
sohuulufy (zoronozoro1x - 1xsanji)


Bài:51

Trích dẫn bài viết của
Đảo vỏ sò hoặc 2-1
Thanks
2018-09-14 23:20:30
vosivip1z (kiemvodanh1z - anhyeuem1z)


Bài:5

...........
2018-09-14 23:40:55