Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
winner

Bài:1433
Bựa vãi l
Đ biết là ad không có tiền mua nổi bản quyền hay không mua được bản quyền mà khổ sở đến nỗi sửa npc + tên npc bựa vãi.
Nhìn quả Buggy chết cười Anh chị nào bên thiết kế đồ họa nhận em 1 lạy


2018-10-11 16:20:15

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

winner


Bài:1433