Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
shinjiro

Bài:16
Một câu thôi. Tàn vãi shit. Npc thay đổi như shit
2018-10-11 19:35:54

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

lxlknightlxl


Bài:1047

ko thấy thay đổi nhiều
2018-10-11 19:36:35
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6360

lo mà up đi
2018-10-11 19:36:53
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6360

dùng tgian cho việc có ích cho bản thân và xã hội.
2018-10-11 19:37:27
0ngchumevi


Bài:33205

Đé.o quan trọng
2018-10-11 19:45:40
senshi


Bài:213

Không có bản quyền
2018-10-11 20:18:35
0ngchumevi


Bài:33205

Vậy thì chơi bản khác
2018-10-11 20:52:54
nhoxtrum4x (haclongham - anhlong09)


Bài:1151

Xin điểm
2018-10-11 21:42:56
zoronoa1 (hzhxjkhdhdhn - ladmiml)


Bài:53

up điểm
2018-10-11 22:13:55
huygvs (vloghuy - kingzeff)


Bài:1583

Thay ko co j
2018-10-11 22:18:49
sanidepzai


Bài:162

thay đổi nhiều vì ko có bản quyền
2018-10-12 08:44:03