Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
boxingmen (nshchs - darksnip)

Bài:205
qua mỗi tầng thì AD cho nó hồi toàn bộ HP và skill đi, vừa xong t5 ko có thời gian nghỉ nên giết boss lên t6 ko còn buff mà dùng HP thì cạn
2018-10-12 15:16:43

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

Johny


Bài:16333

Johny - Mod # 1
lên lv cao sẽ không mất hp nào
2018-10-12 15:23:47
s2kenlyzz (sktt1dz - zzsamchopzz)


Bài:1119

Trích dẫn bài viết của Johny
lên lv cao sẽ không mất hp nào
bởi vì nó yếu sìu
2018-10-12 15:33:34
1stchip999 (1stchip69 - 1stchip696)


Bài:144

Nâng đồ len c10 ép đá kvl vào out win
2018-10-12 16:37:36
0ngchumevi


Bài:33208

Yếu phải chịu
2018-10-12 17:33:42