Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
boxingmen (nshchs - darksnip)

Bài:205
qua mỗi tầng thì AD cho nó hồi toàn bộ HP và skill đi, vừa xong t5 ko có thời gian nghỉ nên giết boss lên t6 ko còn buff mà dùng HP thì cạn
2018-10-12 15:16:43

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

Johny


Bài:11734

Johny - Mod # 1
lên lv cao sẽ không mất hp nào
2018-10-12 15:23:47
hazami (sktt1dz - zzsamchopzz)


Bài:275

Trích dẫn bài viết của Johny
lên lv cao sẽ không mất hp nào
bởi vì nó yếu sìu
2018-10-12 15:33:34
1stchip999 (1stchip69 - 1stchip696)


Bài:110

Nâng đồ len c10 ép đá kvl vào out win
2018-10-12 16:37:36
0ngchumevi


Bài:7077

Yếu phải chịu
2018-10-12 17:33:42