Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
boxingmen (nshchs - darksnip)

Bài:205
võ sĩ nên max phản đòn hay j ạ
võ sĩ không dame có mạnh không võ sĩ build đồ như thế nào sao em toàn bị bọn xạ thủ bắn sml thế
2018-10-12 15:40:23

Anh Hùng Online - Big Update Tháng 10

Johny


Bài:11664

Johny - Mod # 1
cứ max chí mạng và xuyên giáp
2018-10-12 15:51:21