Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
stanxz (djnhtiger - notkiller)

Bài:8
các bạn cho mình hỏi chi tiết cách up skill 2 3 được k ạ ;?
2018-12-06 18:17:15

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

xlcuthuxemlx


Bài:688

Treo là tất cả
2018-12-06 18:17:44
thinh1905


Bài:814

Vừa úp vừa chát hashaghi
2018-12-06 18:17:45
yukemasakiss (vosicuopbien - vosicuopboc)


Bài:1521

1up sklli2 2up sklli 3
2018-12-06 18:19:03
yukemasakiss (vosicuopbien - vosicuopboc)


Bài:1521

sklli 2 can dame sklli 3 can nn
2018-12-06 18:19:47
xlcuthuxemlx


Bài:688

Trích dẫn bài viết của
sklli 2 can dame sklli 3 can nn
Cần súp không
2018-12-06 18:21:05
o0lnancyl0o


Bài:1821

Treo 24/24 là lên
2018-12-06 18:25:31
s2sangsoais2 (mrcute - mrthamtu)


Bài:143

full skill full lv mà chơi

2018-12-06 18:31:33
tao1m70


Bài:83

Cứ treo là từ từ nó lên ko cần tt gì đâu
2018-12-07 10:01:40
bnbaron (namisquoa)


Bài:161

Khi up mặc đồ chủ yếu là phòng thủ. để skill 1 dame yếu ko giết quái nhiều bằng 2 và 3
2018-12-07 10:15:31
0ngchumevi


Bài:35698

Full nhanh nhẹn
2018-12-07 11:11:49
l6lstorml9l (1hitbayku - nehotaokai)


Bài:6377

full dame treo tự động skill 2 3 lên trước skill1
2018-12-07 11:19:43
kurobi (kurobo - kurabo)


Bài:17623

Gắn chiêu rồi treo thôi
2018-12-07 12:32:18
kurobi (kurobo - kurabo)


Bài:17623

Đợi đợt bán vé xp skill mua úp lẹ
2018-12-07 12:33:04
0o0lkingl0o0


Bài:1128

như trên :')
2018-12-07 13:14:39