Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
s2megakill69 (vipmtpchien - chienkstt)

Bài:458
Đang truy nã thì máy chủ mất kết nối
2018-12-07 15:46:47

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

lucsiquy (nvqpro - s2thtruemilk)


Bài:5595

lạy chưa
2018-12-07 15:49:43
hiepsieunhan


Bài:34

Cay cú vãi cả ấy
2018-12-07 15:50:13
s2megakill69 (vipmtpchien - chienkstt)


Bài:458

Ức chế
2018-12-07 15:53:34
thaogirl2k4


Bài:1092

Do mạng chứ a đờ min j
2018-12-07 16:17:47
s2megakill69 (vipmtpchien - chienkstt)


Bài:458

Wifi 4 cọc căng đét
2018-12-07 16:21:53
kurobi


Bài:17491

Do mình chứ do ai
2018-12-07 17:17:21
i22boyvjpi (i5boyi - mrkem22)


Bài:619

Thiện tai. Đúng là do ăn ở
2018-12-07 17:20:37
lllboalll


Bài:23

lt ms cay cai day bt
2018-12-07 17:41:24
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Nam mô a đê min phật nam mô a di đê min con lay 9 phương mod con lạy 10 phương admin tri admin 10 phương hôm nay ngày 31/2/2018 dù con đeo biết là ngày deo gì nhưng vẫn cứ lạy
2018-12-07 17:50:49
0ngchumevi


Bài:33206

Thờ cái điện thoại
2018-12-07 17:56:25
0ngchumevi


Bài:33206

Trích dẫn bài viết của 66super66|bksuper66|dssuper66
Nam mô a đê min phật nam mô a di đê min con lay 9 phương mod con lạy 10 phương admin tri admin 10 phương hôm nay ngày 31/2/2018 dù con đeo biết là ngày deo gì nhưng vẫn cứ lạy
Để t tìm đĩa bay cho m về nhá
2018-12-07 17:57:04
Johny


Bài:16333

Johny - Mod # 12
do máy or mạng trách ai được
2018-12-07 17:57:14
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Trích dẫn bài viết của 0ngchumevi
Để t tìm đĩa bay cho m về nhá
Chào ng trái đất t cũng dell hiểu t đang viết ngôn ngữ j luôn ngay cả mấy chữ này
2018-12-07 18:07:31
danthuong1


Bài:908

t nói thật khi nao di lt hay di nhiều thứ quan trong thi tắt wf máy di sau vo lai đỡ mkn
2018-12-07 18:14:04