Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ Long Tranh Bá - Uỷ thác lệnh, không online vẫn lên cấp, kiếm xu vù vù

66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Bh tóm lại
Thằng zozo clan Băng Râu Trắng chửi cả clan Thủy Tộc
-nhưng thay vì cả 2 tt 2 clan nt với nhau để sử lí tk zozo mà lxlkyniemlxl băng Thủy Tộc lại đi cắn trộm từng người ở Băng Râu Trắng
=> 20% lỗi của zozo 80% là lỗi của lxlkyniemlxl
Okê ko bàn cãi đề nghị lxlkyniemlxl xin lỗi cả băng Râu Trắng trừ thằng zozo j j đó
2018-12-07 16:53:29
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Trích dẫn bài viết của 66super66|bksuper66|dssuper66
Bh tóm lại
Thằng zozo clan Băng Râu Trắng chửi cả clan Thủy Tộc
-nhưng thay vì cả 2 tt 2 clan nt với nhau để sử lí tk zozo mà lxlkyniemlxl băng Thủy Tộc lại đi cắn trộm từng người ở Băng Râu Trắng
=> 20% lỗi của zozo 80%...
Và thằng zozo xin lỗi băng Thủy Tộc
2018-12-07 16:54:27
s1roro1s (luctuyetky)


Bài:581

Cai thang cuopboc giam hohe lol j au
Con cai thằng cha. Bit khi kho j lai can lung tung
2018-12-07 16:57:43
Johny


Bài:15925

Johny - Mod # 19
xin hoài không ai cho vào
2018-12-07 16:58:10
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Z sao clan Thủy Tộc đi cắn trộm clan Râu Trắng
2018-12-07 17:05:18
i22boyvjpi (i5boyi - mrkem22)


Bài:619

Tis xàm khóa 7 ngày
2018-12-07 17:07:46
kurobi


Bài:17436

Căng chuyện
2018-12-07 17:18:32
kurobi


Bài:17436

Đồ sát hết đi trả phải nói mồm lm gì
2018-12-07 17:18:54
kurobi


Bài:17436

Trích dẫn bài viết của lxlkyniemlxl
Mày chưa dc thông não à
Nó chửi cả clan tao
Thì khác dell jk chửi tao
Chửi tao thì dc
Còn tao thk làm gì sau đó là việc của tao
Bớt tay nhanh hơn não đi bạn êy
2018-12-07 17:20:08
iwbcoebc (hello0baby)


Bài:34

Căng à nhan
2018-12-07 17:21:24
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Trích dẫn bài viết của lxlkyniemlxl
Mày chưa dc thông não à
Nó chửi cả clan tao
Thì khác dell jk chửi tao
Chửi tao thì dc
Còn tao thk làm gì sau đó là việc của tao
Câm luôn r à bảo tt làm clip gọi cả băng ra xin lỗi đi là vừa nhé
2018-12-07 17:24:26
xlcuthuxemlx


Bài:688

Trích dẫn bài viết của 66super66|bksuper66|dssuper66
Câm luôn r à bảo tt làm clip gọi cả băng ra xin lỗi đi là vừa nhé
Mày cũng = ai đâu mà xen vô nói người khác. Chưa tiếp tục với người khác thì mở mồm ra phán
2018-12-07 17:32:38
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Trích dẫn bài viết của xlcuthuxemlx
Mày cũng = ai đâu mà xen vô nói người khác. Chưa tiếp tục với người khác thì mở mồm ra phán
Rồi sao
Tao xen vào chuyện ng khác cũng là 1 chuyện của tao
Z m biết cl j mà chõ mõm vào gáy
2018-12-07 17:39:52
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Trích dẫn bài viết của xlcuthuxemlx
Mày cũng = ai đâu mà xen vô nói người khác. Chưa tiếp tục với người khác thì mở mồm ra phán
xlcudexemlx chắc là acc phụ tk nào trong clan Thủy Tộc đây mà haizzzzzzzz
2018-12-07 17:40:52
0o0lkingl0o0


Bài:1128

chịu rồi, lại đi đs luôn
2018-12-07 18:05:24