Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

fghjkltutifa (dgfymkfkmuf - fghjklrtui)


Bài:13

admin cha loi cho e bt vs
2018-12-29 13:11:38
ananaa2


Bài:264

T cug ko nhân đc quà ngay 1p
2018-12-29 13:35:30
kidofukuto (shibyo)


Bài:6

thế này ai kiếm dc rdaq
2018-12-29 15:34:54
kidofukuto (shibyo)


Bài:6

mong ad giẩm xuống còn 500 điểm để lấy rdaq
2018-12-29 15:35:20
bcs000 (dungvonua - phatancutko)


Bài:52

ah fix khóa chat đi
2018-12-29 15:43:48
lammad


Bài:3594

ngon lành mà chơi lại trễ qyuas
2018-12-29 16:29:15
zonorooazoro (chandepzai1 - l0lxathulzl)


Bài:7

Mấy anh nào có nịk thừa hoặc bỏ game cho em xin với
2018-12-30 20:58:08
killoff (shenglong - 112113114)


Bài:52

cmm len day weavenom lỡ lớn r lớn lun
2018-12-31 15:40:38
baokemap1v1 (200k1dem - pkankoii)


Bài:212

KO hut Mau qua Len tivi
2019-01-02 16:57:31
bobihehe


Bài:10

ad ơi đến hết ngày 9/1/2019 hay chỉ đến ngày đó là hết
2019-01-02 20:25:43
lammad


Bài:3594

Như trên nhé!!!
2019-01-04 04:32:59
kiemsss5s (taokiemxz)


Bài:278

Giang sinh lai bị lỡ mât sk rui chán wwa
2019-01-04 22:31:01
lammad


Bài:3594

Chỉ biết cười nhẹ
2019-01-04 23:54:19
lammad


Bài:3594

Mới chơi lại mà chơi lúc sắp hết sk
2019-01-05 05:02:24
lammad


Bài:3594

Chỉ biết cười nhẹ
2019-01-06 00:17:05