Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
autoxoac

Bài:2
Ad nên xem va chỉnh sửa. Cu vay ko thẻ up duoc
2019-01-10 18:35:14

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

ziloveyouz (ziloveyouu - traitimsex)


Bài:240

như top t treo nguyên đêm k hỉu lí do gì fam quái all đều miss ad mau chóg fix lỗi để ae còn đón tết /-strong
2019-01-10 18:41:01
pavell


Bài:3370

Ùm đầu + cuối map hay lỗi
2019-01-10 18:42:49
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Chạy ra cuối map mà up
ミ★66ᔕᕰᖰᙓᖇ66︵❻❾
2019-01-10 18:43:00
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

Lag ở góc trái bên trên nhé
ミ★66ᔕᕰᖰᙓᖇ66︵❻❾
2019-01-10 18:43:45
66super66 (bksuper66 - dssuper66)


Bài:875

ミ★66ᔕᕰᖰᙓᖇ66︵❻❾
2019-01-10 18:45:02
deathrun


Bài:299

chấm . 
2019-01-11 19:39:04
ananaa2


Bài:214

thấy đầu map 5;3 quái đầu to chan nhỏ
2019-01-11 19:53:40
vjpvaj01 (s2zszszs01 - jackvjp01)


Bài:2070

︵✰۷ʝ℘۷ąʝ01๖²⁴ʱ
2019-01-11 20:00:40
autoxoac


Bài:2

Chán.bi vay hoài .
2019-01-11 22:54:05
lcel3ien7hai


Bài:328

ra cuối là an toàn nhất up giua hay bị ds lém đầu thì lag
2019-01-12 05:14:17
0ngchumevi


Bài:31929

Sao tao vẫn up dc
2019-01-12 07:32:44
00noname0 (pronoobs - odkene)


Bài:932

Tốt nhất là ĐÉO up nữa
2019-01-12 08:03:17