Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
vuongha

Bài:13
Vừa lên lv10 có 2c.khóa săn boss 2lần nhặt dc 2bột vàng 2bột tím, mở 2rương huyền bí lv10 dc 1mũ găng tơ (cam), cường hóa 2lần, lần 2thất bại làm dc +1
2016-03-13 21:43:32

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long