Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

peanut56 (aot6sdz - louhoangdz)


Bài:4

số 68
nv cobraking
sv sunny
2019-02-10 11:59:12
bolathanh2


Bài:111

Số 27
Tên nhân vật : bolathanh2
Sv merry
2019-02-10 11:59:17
monkeyluphy (adimfb - sanjicuoclua)


Bài:126

số 56
nhân vật : monkeyluphy
sever : sunny
2019-02-10 12:00:58
monkeyluphy (adimfb - sanjicuoclua)


Bài:126

so : 56
nhân vật : monkeyluphy
sever : SUNNY
2019-02-10 12:02:23
nonoone (sololose - aduvipk)


Bài:415

số 57
nv nonoone
sv merry
2019-02-10 12:08:12
s2skinlove (zoro2904)


Bài:205

Số 47
Nv s2rubiphan
Sv sunny
2019-02-10 12:13:45
kkcuopbien


Bài:11637

62
Nv: Kkcuopbien
Sv sunny
2019-02-10 12:27:03
sktxuanthanh


Bài:358

45
Nv : sktxuanthanh
Sv: Merry
2019-02-10 12:37:04
0ochichano0


Bài:80

67
Nv : 0ochichano0
Sv: Merry
2019-02-10 12:37:54
nguyenkt3 (goonny - golllbb)


Bài:801

Số 29
Tên nhân vật golllbb
Sever merry
2019-02-10 12:43:27
cunguyen (saikunsi - kunsun)


Bài:112

số 47
nv cunguyen
sv sunny
2019-02-10 13:13:02
o0illi0o


Bài:207

Số 61
nv. o0illi0o
Sv. Sunny
2019-02-10 13:15:00
cholaikaka (kakakakafc - cholairoi)


Bài:61

số:19
tên nhân vật:cholaikaka
sever:sunny
2019-02-10 13:22:22
hairrrr106 (xacthuvodanh - lufff3234)


Bài:72

số:56
nv :hairrrr106
sv:merry
2019-02-10 13:28:11
thanhprozzz (aaaaddddj)


Bài:73

So : 76
tên nhân vât : thanhprozzz
sever : merry
2019-02-10 14:04:34