Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
gagagg (top1k2)

Bài:9
chứ mất mấy chục rubi vì hồi sinh oan r
2019-02-11 19:38:12

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

sjwsjjsksk


Bài:839

Làm nv lặp mỗi lần dc giảm 10d thì phải , chưa đi ds bao giờ
2019-02-11 19:43:11
gagagg (top1k2)


Bài:9

K trừ p ajk. 100 điểm vẫn còn 100 điểm làm hơn 10 nv lặp r
2019-02-11 19:43:56
khangjp


Bài:9

Còn 100 điểm phải mua vé xoá tội gì đó 5 ruby mới hết
2019-02-11 19:46:34
gagagg (top1k2)


Bài:9

Đi pk mà. Phải mất rubi mua vé rửa tội. Game chán thật
2019-02-11 19:47:29
boyrock


Bài:351

cay nik khac or xoa game
2019-02-11 19:48:25
gagagg (top1k2)


Bài:9

Vậy phải đi pk tiếp để đỡ mất công mua vé. Mua 1 lần đc 500 điểm màk
2019-02-11 19:49:54
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:32758

Lm nvl thôi nik xt t 3k điểm cố cày bh hết rồi
2019-02-11 20:07:00
1royalplay2 (1queenplay2 - noname12)


Bài:6960

Làm nvl nhá 1nv là 100đ thì phải, xóa còn 100****uốn xóa hết phải mua bùa xóa tội
2019-02-11 20:08:10
pinkjss (pinkiss - glides)


Bài:32758

10 điểm thôi
2019-02-11 20:10:23
sanjizeno (l3yokugyu)


Bài:557

Trích dẫn bài viết của 1royalplay2|1queenplay2|noname12
Làm nvl nhá 1nv là 100đ thì phải, xóa còn 100****uốn xóa hết phải mua bùa xóa tội
1nvl chỉ 10đ thôi nhé đâu ra 100đ
2019-02-11 21:13:17
0ngchumevi


Bài:35637

Xem bên trên kia
2019-02-11 22:10:02
0ngchumevi


Bài:35637

Lượn qua
2019-02-11 22:10:34
0ngchumevi


Bài:35637

꧁༺ℴทջℭɦų✯ℳℯϑ¡ ㋡
2019-02-11 22:10:56
s1haipog


Bài:1112

Xin điểm
2019-02-11 22:44:16
dellbaohviip (cuikem3tao - congchuamina)


Bài:16

vô tình réo qua
2019-02-11 23:22:48