Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

kjngk0ng


Bài:5070

như trên
2019-02-11 23:53:17
kkcuopbien


Bài:11635

Trích dẫn bài viết của
Vậy phải đi pk tiếp để đỡ mất công mua vé. Mua 1 lần đc 500 điểm màk
1 vé chỉ có trừ 200d nha còn pk có 2 cách để pk đăng kí lái buôn or hải tặc or bật cờ ds chỉ dành để ds không cần bật cờ or cờ chứ không phải để pk
2019-02-11 23:56:04
0ngchumevi


Bài:35698

Lượn lại
2019-02-12 05:57:06
cukuten (cukuten1 - yashophi)


Bài:3431

mua vé giảm đs đi. 1vé giảm 200đ
2019-02-12 06:43:48
1crit1mang


Bài:393

Các bác cho em hỏi
2019-02-12 07:36:46