Dành cho người chơi trên 12 tuổi. Chơi quá 180 phút mỗi ngày sẽ hại sức khỏe.
Đăng ký Nạp Ruby
nonoone (sololose - aduvipk)

Bài:415
Cái wtf tk bạn t nó ép 4 Viên pd 5 là 24% + với 23,8% pd của dây chuyền mà class kk nhá... Đáng lẽ là 49% vậy mà no hiện bth 60%
2019-02-11 20:31:29

Ngũ long tranh bá - Đua top máy chủ mới - Hoả Long

nghiataurus


Bài:2048

đồ cộng 10 thì chỉ số đá ép vào sẽ được tăng lên nhé
2019-02-11 20:57:44
sanjizeno (l3yokugyu)


Bài:557

Khi món đồ bác khảm đá đập +10 thì sẽ dc cộng thêm một ít cs của đá đó
2019-02-11 21:05:54
kimyen2k1 (s2yoy2spro - s2soy2s)


Bài:74

chắc mới chơi
2019-02-11 21:25:20
ngobakha


Bài:433

sai hay đúng cũng lợi cho mình
2019-02-11 21:29:53
ngobakha


Bài:433

xem lại taq + đồ
2019-02-11 21:30:19
lucsiquy (nvqpro - s2thtruemilk)


Bài:5595

khẳng định (100% là chính xác sự thật)
admin ĐÃ HỌC CỘNG TRỪ
2019-02-11 21:31:47
trumdaubep99 (xlsheeranlx)


Bài:2

6x rồi mà sao vẫn hỏi câu ngu ngơ vậy chứ
2019-02-11 21:46:41
0ngchumevi


Bài:35637

24+23.8 = 49
Mày tính quá giỏi
2019-02-11 22:05:10
s1haipog


Bài:1112

Trích dẫn bài viết của 0ngchumevi
24+23.8 = 49
Mày tính quá giỏi
V bác thích soi top trên ghê
2019-02-11 22:47:27
giaosutoxic (anubiss - missuot)


Bài:182

Mêmme.....
2019-02-11 22:48:34
y1nguoikyeu


Bài:359

mày tính còn sai chửi cl
2019-02-12 06:13:40
ngucam2211


Bài:195

24+23,8=47,8

2019-02-12 06:41:41
cukuten (cukuten1 - yashophi)


Bài:3424

taq m là j.
2019-02-12 06:42:37